TRYSILELVA CAMPING

 

 

Bookingregler Trysilelva camping
Bestilling/endring/avbestilling Fakturaer innbetales senest 10 dager etter bestilling. Bestillingen kan annulleres dersom sluttbetalingen ikke er utleier i hende innen forfallsdato.
Ved betaling fra utlandet skal leietaker betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Utleier skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelse i NOK.
Avbestiller leietaker oppholdet tidligere enn 45 dager før ankomst, refunderes forskuddsbetalingen minus ett ekspedisjonsgebyr på NOK 250,- per enhet. Ved avbestilling senere enn 45 dager før ankomst, beholder utleier forskuddsinnbetalingen i sin helhet. Avbestillinger må skje skriftlig til: info@trysilelvacamping.no
Leietaker kan endre sin bestilling, herunder periode og type boenhet, dersom endringen gjøres tidligere enn 30 dager før ankomst. Dersom leietaker bestiller en dyrere boenhet, betaler leietaker mellomlegget mellom ny og opprinnelig pris. Endring i bestilling forutsetter ledig kapasitet.
Ankomst/opphold Leietaker plikter å følge husregler som er satt opp på hver hytte.
Hytta kan kun bebos av det antall personer det er senger for.
Leietaker kan bli avkrevd legitimasjon både ved innsjekk og under oppholdet dersom situasjonen tilsier det.
Egne musikkanlegg/lydanlegg er forbudt på alle boenheter. Det skal være ro i og rundt boenheten mellom kl. 23.00 og 07.00. Tas påtalen ikke til følge, vil utkastelse bli foretatt umiddelbart. Leiebeløpet refunderes da ikke.
Det er røykeforbud på alle boenheter. Overtredelse medfører en renholdsavgift fra NOK 5.000,-
Avreise Ved avreise skal hytta være ryddet og rengjort i henhold til punktene som står i oppslaget på hver hytte. Bestilt rengjøring omfatter ikke disse punktene. Ikke utført rengjøring vil bli fakturert i henhold til timeforbruk. Ved ødelagt/manglende inventar/utstyr vil erstatning blir krevd ved avreise eller ved faktura
Bookingregler Trysilelva camping:

 

Fakturaer innbetales senest 10 dager etter bestilling. Bestillingen kan annulleres dersom sluttbetalingen ikke er utleier i hende innen forfallsdato.Ved betaling fra utlandet skal leietaker betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Utleier skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelse i NOK.

Avbestiller leietaker oppholdet tidligere enn 45 dager før ankomst, refunderes forskuddsbetalingen minus ett ekspedisjonsgebyr på NOK 250,- per enhet (dette gjelder ikke sesongcamping). Ved avbestilling senere enn 45 dager før ankomst, beholder utleier forskuddsinnbetalingen i sin helhet. Avbestillinger må skje skriftlig til: info@trysilelvacamping.no

Sesongkontrakter håndteres etter egne avtaler. 

Leietaker kan endre sin bestilling, herunder periode og type boenhet, dersom endringen gjøres tidligere enn 30 dager før ankomst. Dersom leietaker bestiller en dyrere boenhet, betaler leietaker mellomlegget mellom ny og opprinnelig pris. Endring i bestilling forutsetter ledig kapasitet. 

Ankomst/opphold: Leietaker plikter å følge husregler som er satt opp på hver hytte. Hytta kan kun bebos av det antall personer det er senger for. Leietaker kan bli avkrevd legitimasjon både ved innsjekk og under oppholdet dersom situasjonen tilsier det. Egne musikkanlegg/lydanlegg er forbudt på alle boenheter. Det skal være ro i og rundt boenheten mellom kl. 23.00 og 07.00. Tas påtalen ikke til følge, vil utkastelse bli foretatt umiddelbart. Leiebeløpet refunderes da ikke. Det er røykeforbud på alle boenheter. Overtredelse medfører en renholdsavgift fra NOK 5.000,- 

Avreise: Ved avreise skal hytta være ryddet og rengjort i henhold til punktene som står i oppslaget på hver hytte. Bestilt rengjøring omfatter ikke disse punktene. Ikke utført rengjøring vil bli fakturert i henhold til timeforbruk. Ved ødelagt/manglende inventar/utstyr vil erstatning blir krevd ved avreise eller ved faktura.